ثبت ۷۶۱ همسر آزاری در کهگیلویه و بویراحمد

۷۶۱ پرونده تحت عنوان همسر آزاری طی سال ۹۷ در مراکز پزشکی قانونی استان تشکیل شد که از این تعداد ۷۲۱ مورد مربوط به زنان و ۴۰ مورد نیز مربوط به مردان بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد از ثبت ۷۶۱ مورد همسرآزاری و سه مورد کودک آزاری طی سال ۹۷ در این استان خبر داد.

به گزارش ایسنا، کامروز امینی در جمع خبرنگاران افزود: طی سال ۹۷ تنها سه مورد کودک آزاری در این استان پرونده تشکیل شده بود که کودک آزاری به آن معنا نبود بلکه از معلم شکایت کرده بودند.

وی اظهار کرد: ۷۶۱ پرونده تحت عنوان همسر آزاری طی سال ۹۷ در مراکز پزشکی قانونی استان تشکیل شد که از این تعداد ۷۲۱ مورد مربوط به زنان و ۴۰ مورد نیز مربوط به مردان بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: تشکیل این تعداد پرونده در سال ۹۷ نسبت به سال قبل ۷٫۶۴ درصد افزایش داشته است.

امینی تصریح کرد: ۵۸۷ جسد را پزشکی قانونی استان طی سال ۹۷ معاینه و جواز دفن برای آنها صادر کرد که از این تعداد ۴۵۵ نفر مرد و ۱۳۲ نفر زن بودند. معاینه این تعداد جسد نسبت به سال قبل ۳٫۷۱ درصد افزایش نشان می دهد.

وی ادامه داد: بیشتر اجساد که به پزشکی قانونی ارجاع می شوند فوت های غیرطبیعی است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: بر اساس آخرین سالنامه آماری پزشکی قانونی کشور، استان کهگیلویه و بویراحمد در رابطه معاینات سرپایی نسبت به جمعیت رتبه اول را در بین استانهای کشور داشته است.

Leave A Reply

Your email address will not be published.