سهم هر ایرانی از بودجه سال آینده چقدر است؟

سرانه درمان هر ایرانی ۵۴۰ هزار و ۸ تومان |سهم هر ایرانی در امور دین و مذهب ۲۵ هزار و ۹۲۶ تومان سهم هر ایرانی از لایحه بودجه سال آینده چقدر است؟این سئوالی است که پاسخ آن را باید از لابلای اعداد و ارقام بودجه یافت. زهرا علی اکبری: هر چند انتشار اخباری ضد و […]

سرانه درمان هر ایرانی ۵۴۰ هزار و ۸ تومان |سهم هر ایرانی در امور دین و مذهب ۲۵ هزار و ۹۲۶ تومان

سهم هر ایرانی از لایحه بودجه سال آینده چقدر است؟این سئوالی است که پاسخ آن را باید از لابلای اعداد و ارقام بودجه یافت.
زهرا علی اکبری: هر چند انتشار اخباری ضد و نقیضی در خصوص افزایش نرخ حامل های انرژی خصوصا بنزین از یک سو و برنامه دولت برای کاهش شمار یارانه بگیران به میزان ۳۴ میلیون نفر از سوی دیگر محور نقدهایی است که این روزها به بودجه سال آینده وارد می شود، بررسی ها نشان می دهد سرانه هر ایرانی از بودجه عمومی دولت ۲۴۱ هزار تومان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
سهم هر ایرانی از بودجه عمومی دولت ۴ میلیون و ۹۸۱ هزار تومان خواهد بود این در حالی است که سهم هر ایرانی از بودجه عمومی سال گذشته برابر با ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود.
بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در قالب لایحه بودجه مصارف بودجه عمومی در سال پیش رو برابر با ۳۹۴ هزار میلیارد تومان است.
رمزگشایی از سهم هر ایرانی از بودجه
منابع درآمدی دولت ایران چیست؟ برای پاسخ به این سئوال باید لوایح بودجه سنواتی مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس پیش بینی ها درآمدهای دولت از محل فروش نفت، دریافت مالیات، واگذاری دارایی های مالی تامین می شود. ردیفی در قالب سایر درآمدها نیز پیش بینی شده که رقم اندکی را به خود اختصاص می دهد.
به این ترتیب روشن می شود بخشی از درآمد دولت را مردم با پرداخت مالیات تامین می کنند و بخش دیگر نیز از محل فروش نفت به دست می آید.
در این شرایط اما دولت در قالب بودجه عمومی مصارفی را پیش بینی کرده است که سهم هر ایرانی را از بودجه تدوین شده نشان می دهد.
در این راستا، شفاف سازی اعداد و ارقام بودجه نشان می دهد در سال آینده با ازای هر ایرانی ۹۲۸۱ تومان صرف امور قانونگذاری می شود.
امور قضایی ۱۱۰ هزار و ۷۳۷ تومان هزینه به ازای هر ایرانی برای دولت دارد. در این قالب اما سرانه سالیانه بودجه تخصیصی برای هر ایرانی در بخش دفاع و نظم و امنیت عمومی به ترتیب ۴۲۵ هزار و ۲۶۱ تومان و ۳۴۶ هزار و ۴۷۱ تومان است.
سرانه هزینه در نظر گرفته شده برای بخش بهداشت ۱۵۹ هزار و ۴۳۳ تومان و سرانه درمان اما ۵۴۰ هزار و ۸ تومان خواهد بود ، به این ترتیب بررسی ها نشان می دهد سرانه در نظر گرفته شده برای درمان بسیار بزرگتر از اعتباری است که سالانه برای بهداشت هزینه می شود.
دولت در قالب بودجه سال آینده برای فرهنگ و هنر هر ایرانی ، در یک سال ۲۲ هزار و ۱۸۶ تومان هزینه می کند این در حالی است که هزینه محاسبه شده برای ورزش و تفریحات برابر با ۱۲ هزار و ۳۴۰ تومان و در بخش گردشگری برابر با ۳ هزار و ۸۳۶ تومان و ۸۳۶ تومان خواهد بود.
در بخش کشاورزی و منابع طبیعی هزینه در نظر گرفته شده ۴۲ هزار و ۲۸۵ تومان خواهد بود.در این راستا در امور دین و مذهب به ازای هر ایرانی ۲۵ هزار و ۹۲۶ تومان هزینه خواهد شد.
بیشترین اعتبار در نظر گرفته شده در سرفصل ها به بخش رفاه اجتماعی اختصاص دارد. سهم هر ایرانی از بودجه رفاه اجتماعی یعنی بیمه ها ، حمایتی و … ۹۷۹ هزار و ۱۶۱ تومان هزینه می کند. در این حال کمترین اعتبار در نظر گرفته شده مربوط به فصل محیط زیست (حفاظت از محیط زیست ، کاهش آلودگی هوا و … ) اختصاص دارد. سهم هر ایرانی از این سرفصل در سال آینده ۳۵۱۶ تومان است .
سهم پیش بینی شده برای منابع آب نیز در قیاس با بحران واقعی موجود در این بخش اندک است . سهم در نظر گرفته شده برای منابع آبی به ازای هر ایرانی ۴۱ هزار و ۵۰۶ تومان در سال ۱۳۹۷ است.
 کمترین سهم از آن پرچالش ها
هر چند هزینه های رفاهی ، دفاع ، نظم و امنیت عمومی از اهمیت بالایی برخوردار هستند؛ اما در عین حال دو چالش عمده ایران یعنی چالش آب و محیط زیست در لوایح بودجه سنواتی جایگاه چندانی را دارا نیستند.
این در حالی است که کمبود آب و از میان رفتن منابع طبیعی و محیط زیست از منظر بسیاری از کارشناسان در آینده ای نه چندان دور به مانعی در برابر توسعه تبدیل شده و حتی پایداری را از فرایند توسعه سلب می کند. به نظر می رسد کمبود منابع مالی دولت سبب شده است مهمترین بحران های ایران در این راستا غیر قابل حل باشند.
 
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.