مرور برچسب

کودکان

کودک همسری؛ سقوط از زندگی کودکانه به منجلاب بزرگسالی

رئیس انجمن علمی مامایی ایران گفت: کودک همسری سقوط از زندگی کودکانه به منجلاب بزرگسالی است چراکه این ازدواج به قدری شوک آور است که آثار آن ممکن است تا یکی دو نسل دیگر خود را نشان دهد.کودک همسری؛ سقوط از زندگی کودکانه به منجلاب بزرگسالی|خبر فوریناهید خداکرمی در وبینار «سلامت خانواده و ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و حقوقی کودک همسری» اظهار کرد: آن‌هایی که کودک همسری را راه حل استحکام خانواده