مرور برچسب

همسایه

قتل پسر جوان مشهدی با ضربه کلنگ

قتل پسر جوان مشهدی با ضربه کلنگ|خبر فوریبه دنبال درگیری دو همسایه در مشهد، جوانی با تیغه کلنگ سر پسر همسایه را شکافت و او را به قتل رساند. این حادثه وحشتناک ظهر روز گذشته در خیابان تورج مشهد زمانی رخ داد که زنی میانسال خودروی خارجی خود را کمی بالاتر از منزل مسکونی خودش پارک کرد. این موضوع منجر به اعتراض همسایه روبه رویی شد چرا که همسایه مدعی بود پارک خودرو در کنار دیوار مقابل