مرور برچسب

غذای سالم

راهکارهای تشخیص گوشت تازه و سالم مرغ

از آن جا که گوشت مرغ ماده خوراکی است که به راحتی آلوده می شود، متاسفانه وقتی با افزایش قیمت ‌‌‌مرغ تازه، تقاضا برای مرغ ارزان‌تر زیاد شود، امکان تقلب و سوء استفاده هم بیشتر خواهدشد. دراین میان گوشت منجمد و یخ‌زدوده مرغ به دلیل این که یک بار فریزشده و یخ آن باز می‌شود و برای بار سوم وچهارم این اتفاق در منزل تکرار می‌شود، ارزش غذایی خود