مرور برچسب

ارز دولتی

سوپرمن‌بازی در ارز جهانگیری و خرده‌گیری به طرح معیشتی مجلس!

سوپرمن‌بازی در ارز جهانگیری و خرده‌گیری به طرح معیشتی مجلس!|خبر فوریروزنامه کیهان نوشت: اگر در حوزه خصوصی‌سازی و ترویج اقتصاد آزاد یا دخالت‌های دولت در بازار - هر دو - سوءتدبیرهای فاحشی دیده می‌شود، هر دو زیر سر دولت است. روزنامه کیهان نوشت: روزنامه اجاره‌ای اعتماد مصوبه مجلس برای دادن کوپن و تامین کالاهای اساسی برای طبقات ضعیف را با واگذاری 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی مقایسه کرد که اغلب عاید