مرور رده

یادداشت روز

کرونا مهمتر است یا ساسی؟!

محمد مولوی/ رسانه‌پژوه خواننده‌ای حوزه بازار و بازاریابی‌اش را کاملا یادگرفته و می‌داند چطور، یک ایران