مرور برچسب

.IR

مشکلات ثبت دامنه IR و عدم ثبت آنی دامنه!

در عجبم از اینکه با وجود انی شدن خرید ، پرداخت و ثبت و تحویل دامنه در تمام سرویس دهندگان دنیا، چرا هنوز هم شرکت نیک ، ثبت کننده دامنه .IR در ایران دامنه های خریداری شده را به روش دستی تائید می کند؟ ثبت دامنه از دو حالت خارج نیست. یا مجاز برای خرید و ثبت است و یا بر اساس قوانین کشور یا شرکت ثبت کننده غیر مجاز می باشد. و این قاعده در اکثر ثبت کننده…