مرور برچسب

5.1 ریشتر

۸ پس لرزه پس از زلزله دماوند تهران

زلزله 5.1 ریشتری دماوند تهران،البرز و بخش هایی از مازندارن را لرزاند. از این حادثه خسارت و خرابی تاکنون گزارش نشده است. امار تلفات این زمین لرزه تا کنون یم نفر فوتی و 6 نفر مصدوم در حین فرار در گیلاوند دماوند گزارش شده است. پس لرزه های زمین لرزه اصلی تا کنون 8 مرتبه رخ داده اند که کمترین آن 2.5 ریشتر و بزرگترین آن 3.9 ریشتر بوده است.