مرور برچسب

گوگرد

مسدود کردن ویروس کرونا با مولکول گوگرد

مسدود کردن ویروس کرونا با مولکول گوگرد|خبر فوریمحققان سوئیسی در مطالعه جدیدی یه این نتیجه رسیدند که مولکول ‌های گوگرد می‌توانند برای مقابله با ویروس کرونا موثر باشند. برخی ویروس ‌ها می ‌توانند به واسطه مکانیسمی که مولکول‌ های آلی گوگرد را درگیر می‌کند، به درون سلول راه یابند. اکنون شیمی‌دانان دانشگاه «ژنو» در سوئیس ، مهارکننده ‌های موثری را کشف کرده‌اند که می ‌توانند جلوی جذب ویروس