مرور برچسب

گوشت فاسد

تنها برنج نبود، مقدار زیادی گوشت هم در گمرک فاسد شد!

تنها برنج نبود، مقدار زیادی گوشت هم در گمرک فاسد شد!|خبر فورینایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس در طی جلساتی که با وزرای صمت و جهاد کشاورزی برگزار شده است بنا دارد مجددا این مسئولیت را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند. جلال محمودزاده  در گفتگو با خبر فوریگفت: در مجلس دهم قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. متاسفانه سران سه قوا این مسئولیت را به وزارت صمت واگذار