مرور برچسب

گرفتگی بینی

گرفتگی بینی ویروس را بیشتر پخش می‌کند|خبر فوری

گرفتگی بینی ویروس را بیشتر پخش می‌کند|خبر فوریطبق یافته‌های یک مطالعه جدید قطرات عطسه افرادی که بینی آنها گرفته است(در صورتیکه هیچ یک از دندان‌های خود را از دست نداده باشند و همه را داشته باشند) حدود ۶۰ درصد دورتر از افرادی که این مشکل را ندارند، پخش می‌شود. انتقال ویروسی هوابرد/ انتقال ویروس از طریق هوا(Airborne virus transmission) از راه قطرات تشکیل شده طی اعمال تنفسی مرتبط با