مرور برچسب

گرانی مرغ

وقتی همه می نالیم …

مشکلات اقتصادی کمرشکن در پسِ تحریم ها و خروج دولت دونالد ترامپ از برجام کم بود، کرونا هم که آمد و نقاط سالم مانده اقتصاد کشور که می شد از آن به نانِ بخور و نمیر یاد کرد، هدف قرار داد. اقتصاد واکر به دست ایران کم کم ویلچر نشین شد و اکنون هم به مرز بستری در سی سی یو رسیده است. اگر ماسک اکسیژنش را هم برای لحظه ای برداریم ، الفتاحه .... پایگاه خبری…