مرور برچسب

کیمیا علیزاده

حضور کیمیا علیزاده در تیم پناهندگان المپیک

کیمیا علیزاده تنها زن مدال‌آور ایرانی در المپیک که به آلمان پناهنده شده است، قصد دارد در المپیک توکیو با پرچم سفید تیم پناهندگان در المپیک توکیو شرکت کند.
برترین‌ها: کیمیا علیزاده تنها زن مدال‌آور ایرانی در المپیک که به آلمان پناهنده شده است، قصد دارد در المپیک توکیو با پرچم سفید تیم پناهندگان در المپیک توکیو شرکت کند. حضور کیمیا علیزاده در تیم پناهندگان المپیکاو