مرور برچسب

کوه شاهوار شاهرود

فروش خاک جنگل کیلویی ۵۰۰۰ تومان

فروش خاک جنگل کیلویی ۵۰۰۰ تومان|خبر فوریمشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بابیان اینکه خاک جنگل را کیلویی پنج هزار تومان در میدان ونک تهران به فروش رساندند، گفت: منابع طبیعی قابل وقف نیست. اسماعیل کهرم در حاشیه همایش هم اندیشی برای صیانت از شاهوار به میزبانی شاهرود بابیان اینکه شاهوار کوهی که باید تا نسل‌ها مردم شاهرود از مواهب آن استفاده کنند اما با بولدرز و مواد منفجره به جان