مرور برچسب

کوسه ها

سلاخی کوسه‌ها برای ساختن واکسن کرونا

سلاخی کوسه‌ها برای ساختن واکسن کرونا|خبر فوریکارشناسان حفاظت از حیات‌وحش هشدار می‌دهند کوسه‌ها قربانی اصلی واکسن کرونا ویروس جدید خواهند بود. اسکوالن  (Squalene) یک ترکیب ارگانیک طبیعی است که در روغن کبد کوسه یافت می‌شود و از خانواده استروئیدها است. این ترکیب شیمیایی، چگالی نسبی در حدود ۰.۸۵۵ دارد و از آب هم سبک‌تر است. اسکوالن به‌ صورت طبیعی در بدن بسیاری از حیوانات و البته