مرور برچسب

کهریزک

کرونا در کهریزک

تعداد فوتی‏ ها را نمی‏ توانستیم دقیق اعلام کنیم. با این حال خبر پیچیده بود که تعداد فوتی‏ ها زیاد است. پرستار هم در کهریزک کم بود، در هر بخش یک نفر.
عصرایران- «کهریزک یک داستان تمام‌نشدنی است، سرای سالمندان یک بهشت است. من در بخش زنان بودم و خانم‏های مسنی را می‏دیدم که رفتارهایشان مثل بچه‏ها بود و به محبت بیشتری نیاز داشتند. متوجه وضعیت