مرور برچسب

کشتی گیر

دخترم بخواهد اجازه می‌دهم کشتی‌گیر شود

ستاره سابق کشتی ایران معتقد است که هر کسی می‌تواند کشتی‌گیر بشود و باید به حق انتخاب احترام گذاشت. حمید سوریان در بخشی از گفت‌وگوی خودش با کتاب سال ایران ورزشی درباره اینکه اگر دخترش بخواهد کشتی گیر شود چه واکنشی خواهد داشت می گوید: «سوال سختی است. کشتی ورزش خشنی است، مردانه است. با این حال انسان ها حق انتخاب دارند. این یعنی آزادی.