مرور برچسب

کسب و کار

با قوانین ۴۰ سال قبل نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد

یک کارشناس حوزه کار، شعار سال ۱۴۰۰ را تکمیل کننده شعار سال‌های گذشته دانست و با بیان اینکه قوانین مخل کسب و کار باید حذف شود، گفت: علاوه بر دولت و حاکمیت، مردم هم باید با نگرش خرید بیشتر تولیدات داخلی به میدان بیایند. علی اکبر لبافی در ارزیابی نامگذاری شعار سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: شعار امسال به نوعی تکمیل کننده شعارهای سال‌های گذشته است،

۳۴ درصد بیکاران زن هستند

از جمعیت حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفری بیکار، ۳۴ درصد زن و ۶۶ درصد مرد هستند؛ بر این اساس مردان دو برابر زنان