مرور برچسب

کرونا واکسن

حریرچی: امید زیادی به واکسن کرونا نیست / جریمه کسانی که ماسک نمی‌زنند، مشخص شد

5f38bf1d1b085_2020-08-16_09-37
معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت:در ستاد ملی کرونا برای افرادی که ماسک نمی‌زنند مجازات‌هایی از توبیخ کتبی و کسر از حقوق تا انفصال از خدمت برای یکسال تصویب شد و این حکم قابل تجدید نظر هم نخواهد بود.
ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که چون خود ویروس کرونا در افراد مبتلا شده ایمنی دائم نمی دهد،