مرور برچسب

کرونای انگلیسی

چرا سفر ممنوع نشد؟

بالاخره رنگ‌بندی شهرها عصر روز گذشته اعلام شد و این در شرایطی است که مقامات وزارت بهداشت همچنان از صعود کووید-۱۹ به ویژه نوع جهش‌یافته آن نگرانند و وزیر بهداشت قسم حضرت عباس داد که مردم سفر نروند... کرونای انگلیسی با قدرت سرایت بیشتر و به گفته وزارت بهداشتی‌ها، با بیماری‌زایی شدیدتر در کشور در حال گردش است، روز گذشته نیز از سوی دیگر هم