مرور برچسب

کرایه تاکسی

افزایش ۲۵ تا ۳۵ درصد کرایه تاکسی در تهران

قیمت ها 25 تا 35 درصد افزایش داشته اند. پایگاه خبری رسانشر - از صبح امروز به یکباره قیمت کرایه های تاکسی ها افزایش یافته است. و قیمت ها 25 تا 35 درصد افزایش داشته اند. لازم به توضیح است افزایش 25 درصدی در روزهای عادی خواهد بود و 10 درصد مابقی که از مسافر اخذ می گردد بابت شرایط کرونایی و یک مسافر کمتر است. بیکاری پنهان رانندگان تاکسی پایتختبا احتساب شرایط کرونایی و مسیرهایی که تا…