مرور برچسب

کانال تلگرام

استوری علی صبوری در مورد بازداشتش

علی صبوری یک استوری در رابطه با ماجرای بازداشتش به علت ایجاد درگیری در بیمارستان منتشر کرد. به گزارش خبر فوری، علی صبوری در واکنش به ماجرای درگیری‌اش در بیمارستان که منجر به بازداشتش شد، استوری زیر را منتشر کرد:استوری علی صبوری در مورد بازداشتش|خبر فوری استوری علی صبوری در مورد بازداشتش|خبر فوری