مرور برچسب

کارگردانی

حسادت یا منفعت شخصی در مخالفت با کارگردانی محمد امین کریم پور؟!

کریم پور با هر مدرک، پیشینه و تجربه ای اکنون می خواهد فیلم بسازد. بهتر است صبر کنید تا فیلمش را بسازد! و مردم آن را ببینند و آن وقت درباره او و کارگردانی اش نظر بدهید. پایگاه خبری رسا نشر - مهدی سوری :چقدر برایتان سخت است که یک نفر دیگر به بدنه سینمای ایران اضافه شود؟ شاخ کدام غول را شکسته اید که توقع دارید تعداد کارگردانان سینمای ایران محدود…