مرور برچسب

وزارت ارشاد

در تملک مالک قبلی است/ هیچ نگارخانه‌ای منحل نشده است

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: با توجه به پیگیری‌هایی که از مالک سینما اطلس انجام دادیم اظهار نظر مالک مبنی بر این است که سینما هنوز در تملک ما است و هیچ جا به جایی در این خصوص صورت نگرفته است. معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در خصوص سرانجام معاوضه سینما اطلس اظهار