مرور برچسب

ورزش

دو عامل کلیدی در تسکین درد مفاصل

ورزش و تغذیه دو عامل کلیدی در تسکین دردهای مفصلی محسوب میشوند. تغییر در سبک زندگی افراد در دوران همه گیری کووید-19 و اعمال محدودیتها، پیامدهای نامطلوبی برای سلامتی به همراه دارد که یکی از آنها افزایش درد و ناراحتی در مفاصل است. متخصصان سلامت توصیه می کنند که از طریق رژیم غذایی حاوی مواد مغذی و ورزش کردن می توان سفتی و درد مفاصل را