مرور برچسب

وام ودیعه

وام ودیعه مسکن دردی را دوا نکرد!

دبیر انجمن انبوه سازان کشور گفت: اقدامات دولت برای کنترل بازار اجاره(وام ودیعه مسکن) افسار گسیخته و باعث افزایش نرخ تورم شده است.فرشید پور حاجت با بیان اینکه   تزریق دیر هنگام  و بروکراسی پیچیده و سنگین در حوزه بانکی و منابع محدود نمی تواند هیچ  تاثیری در  حوزه کنترل اجاره  و بهبود وضعیت بازار مسکن داشته باشد، گفت: پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن