مرور برچسب

وام بانکی

هویت خود را اجاره ندهید

به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، افرادی که هویت و کارت ملی خود را برای واردات تلفن همراه و غیره اجاره می‌دهند، از سبدهای حمایتی، بیمه رایگان درمان، دریافت وام و سایر حمایت‌های دولت محروم می‌شوند. رضا باقری اصل با اشاره به دلایل پیشرفت شتابان تکنولوژی در سال‌های اخیر، اظهار کرد: در سال‌های گذشته زیرساخت‌ها برای پیشرفت تکنولوژی