مرور برچسب

واریز یارانه

زمان واریز یارانه نقدی و معیشتی اردیبهشت ۱۴۰۰/ مبلغ یارانه نقدی بیشتر شد؟

زمان واریز یارانه نفدی و معیشتی اردیبهشت ۱۴۰۰ طبق اطلاعیه ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام شد. جزئیات واریز یارانه‌های این ماه را مورد بررسی قرار می‌دهیم. یارانهنقدی و معیشتی اردیبهشت ماه 1400 در تاریخ های بیستم و دهم این ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. مبلغ یارانه نقدی ویژه اردیبهشت ماه بدون تغییر وتنها با کسر مبلغ وام های