مرور برچسب

واریز پول

وام بازنشستگان با حقوق آذر‌ماه واریز می‌شود

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: اسامی بازنشستگانی را که درخواست وام ۵ میلیون تومانی دادند به سازمان تأمین اجتماعی ارسال کردیم تا بررسی‌های نهایی را انجام دهد. وام بازنشستگان با حقوق آذر‌ماه واریز می‌شود|خبر فوریعلی دهقان کیا گفت: سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که وام ۵ میلیون تومانی را با حقوق آذر ماه به حساب متقاضیان واریز می‌کند. وی افزود: این وام نیاز به ضامن