مرور برچسب

همسرآزاری

خواهرمقتول: از زنی که موبایل سیما را جواب داد شنیدم که او را در قبرستان کشته اند

 رسیدگی به این پرونده از سال گذشته با گزارش قتل زن جوانی در بیمارستان آغاز شد. خواهر این زن که در بیمارستان حضور داشت به مأموران پلیس گفت: خواهرم سیما با همسرش رضا اختلاف داشتند و فقط به‌خاطر دو فرزندشان از شوهرش جدا نمی‌شد. امروز قرار بود به خانه من بیاید وقتی نیامد نگران شدم و با او تماس گرفتم که زنی تلفن همراهش را جواب داد و گفت که