مرور برچسب

نیلوفر پورابراهیم

همه خبرنگارانی که از ایران مهاجرت کردند؛ از «مزدک» تا «فرناز»

5f1ac1afae45d_5f1ac1afae460
از اتفاقات سال ۸۸ تا اوضاع اقتصادی یک دهه اخیر و هیاهوهای سیاسی و فرهنگی و هنری، همه سبب شد تا بعضی خبرنگاران، راهی بی‌بی‌سی فارسی، بعضی من‌وتو و دیگران راهی ایران اینترنشنال و ردایو فردا شوند.
خبرنگاران و هنرمندان و ورزشکاران و تحصیل کرده ها و سرمایه گذارانی که از ایران به کشورهای مختلف جهان مهاجرت می کنند، همگی هدف مشترکی ندارند و هستند