مرور برچسب

نویسنده

روشی مناسب برای آشنا شدن با اصول نوشتن فیلمنامه کوتاه

آخرین جلسه آموزش مجازی از پنجمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران به موضوع «آشنایی با فیلمنامه کوتاه» با تدریس فریبرز آهنین اختصاص دارد. فریبرز آهنین در سومین جلسه از تدریس خود در پنجمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران موضوع «آشنایی با فیلمنامه کوتاه» را برای هنرجویان نوجوان و علاقه مندان به سینما جمع بندی می کند.روشی مناسب برای آشنا شدن با اصول نوشتن فیلمنامه کوتاه|خبر فوریاین مجموعه آموزشی