مرور برچسب

قصه

داستان آخرین آرزوی لیلی – قسمت پنجم

داستان اخرین آرزوی لیلی نوشته ی تازه ایست از شبنم حاجی اسفندیاری در رابطه با فقر و آرزوهای کودکانی که رویاهایشان به حقیقت بدل نمی شود. قسمت اول اینجاست قسمت دوم اینجاست قسمت سوم اینجاست قسمت چهارم اینجاست نوشته شبنم حاجی اسفندیاری گوینده آیدا قره گوزلو پادکست: متن داستان: تا برسیم به هتل شب شده بود. حال حرف