مرور برچسب

قتل ناموسی

شوهرم متوجه رابطه پنهانی من و فرهاد شد/ مرا وادار کرد او را سر قرار بکشانم و او را بکشد

با انتقال جسد به پزشکی قانونی و پیگیری تحقیقات مأموران متوجه شدند اختلاف فرهاد و سینا برسر همسر سینا بوده است. درحالی‌که پلیس تلاش خود را برای دستگیری سینا آغاز کرده بود، این مرد خود را به مأموران معرفی کرد. او گفت: من فرهاد را به قتل رساندم؛ او به همسرم نظر داشت و با او رابطه برقرار کرده بود به همین دلیل هم او را به قتل رساندم.شوهرم متوجه رابطه پنهانی من و فرهاد شد/ مرا وادار کرد او را سر قرار بکشانم و او را بکشد