مرور برچسب

قاسم رضایی

اخطار و توصیه پلیس ایران به دو کشور آذربایجان و ارمنستان

اخطار و توصیه پلیس ایران به دو کشور آذربایجان و ارمنستان|خبر فوریجانشین فرمانده ناجا در واکنش به درگیری مرزی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان از طرفین خواست که مساله خود را از طریق دیپلماتیک پیگیری کرده و هشدار داد که درگیری‌شان نباید هیچ گونه ناامنی در حریم مرزی ایران ایجاد کند. سردار قاسم رضایی در حاشیه اجرای طرح برخوردبا اراذل و اوباش پایتخت که ظهر امروز در مقر ستاد فاتب برگزار شد، با حضور در جمع