مرور برچسب

فضای خانه

صحبت کردن در فضای بسته سبب انتقال کرونا می‌شود|خبر فوری

دکتری فیزیولوژی پزشکی با اشاره به ناقلین خاموش کرونا گفت: صحبت کردن به ویژه در فضای بسته احتمال انتقال کرونا را افزایش می‌دهد. محمدرضا رئوفی  افزود: صحبت کردن همچون عطسه و سرفه نقش مهمی در انتقال ویروس کرونا دارد، اما پخش ذرات آلوده به کرونا (در صورت ناقل بودن شخص) در عطسه وسرفه بیش از صحبت کردن است. وی با تاکید بر ضرورت تهویه هوا