مرور برچسب

فدراسیون کشتی

اولتیماتوم رئیس فدراسیون به کشتی‌گیران

علیرضا دبیر که در تمرینات صبح امروز آزادکاران حاضر شده بود، به اردونشینان اولتیماتوم داد که در صورت بی‌احترامی و مصاحبه علیه کادر فنی با آنها برخورد می‌شود. در روزهای گذشته تعداد معدودی از کشتی‌گیران با اشاره به عدم حضور در مسابقه‌ای که مدنظرشان بوده انتقاداتی را علیه کادرفنی مطرح کردند. در همین راستا امروز رئیس فدراسیون کشتی در محل