مرور برچسب

عوامل خودکشی

فردی که خودش را به خودکشی تهدید می کند، جدی بگیرید

5f5c5bd4d52d5_5f5c5bd4d52d9
یک روانشناس گفت: مردم تصور می‌کنند افرادی که از پیش تهدید به خودکشی می‌کنند، اقدام به خودکشی نمی‌کنند در حالی که افراد بی‌مقدمه و ناگهانی این کار را نمی کنند و خودکشی با زمینه‌ها ومشکلات قبلی صورت می گیرد.
گوهریسنا انزانی با بیان اینکه مطالعات انجام شده در این زمینه کم است و نمی‌توان فهمید افراد به قصد مرگ و یا به قصد دیده شدن اقدام به خودکشی