مرور برچسب

بانوان

پنج انگشت، گیاهی برای سلامتی زنان

مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گفت: تحقیقات، احتمال اثر این گیاه را در درمان بسیاری از بیماری‌ها که همراه با اختلال در فعالیت سیستم‌های دوپامینی در بدن ایجاد می‌شوند را مطرح می‌سازد. محسن پویان گفت: گیاه پنج انگشت که با نام‌های فلفل بری، فلفل، شجره مریم و کف مریم نیز شناخته می‌شود، محرک، مدر و اشتهاآور است.