مرور برچسب

بازیکن سابق پرسپولیس

شکار بازیکن سابق پرسپولیس توسط خفاش‌ شب؟

5f6258af08668_2020-09-16_22-55اسماعیل هلالی از شبی گفت که با خفاش‌ شب رو به رو شده‌ بود. اسم اسماعیل هلالی با باشگاه پرسپولیس و تیم‌ ملی گره‌ خورده و نام او همیشه در صفحات ورزشی به چشم می‌خورد اما یک خاطره تلخ در دهه ۷۰ باعث شد که سراغ او برویم. ماجرایی که با گذشت نزدیک به سه دهه هنوز در خاطرش مانده و آن را مو به مو تعریف می‌کند. پای صحبت‌های او نشستیم و از شبی گفت که