مرور برچسب

بازار میوه

قیمت میوه ۵۰ درصد افزایش یافت

قیمت میوه ۵۰ درصد افزایش یافت|خبر فورییک مقام مسئول گفت: با وجود افزایش هزینه‌های کارگری، سم و کود قیمت میوه ۵۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. محمدعلی مصطفی لواز خودکفایی در تولید محصولات باغی خبر داد و گفت: با توجه به تنوع اقلیم، در تولید محصولات باغی علاوه بر تامین نیاز داخل با مازاد رو به رو هستیم. مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی کشور افزود: با وجود