مرور برچسب

بازارهای جهانی

واکنش بازارها به تحولات دیشب آمریکا

بازارهای مالی تاکنون از نشان دادن واکنش احساسی به تحولات دیشب خودداری کرده اند. پس از ورود هواداران ترامپ به بخش هایی از ساختمان کنگره آمریکا، اکنون اوضاع تا حد زیادی کنترل شده است اما جو امنیتی سنگینی در اطراف کنگره وجود دارد. دونالد ترامپ از هواداران خود درخواست کرده است کنگره را ترک کنند اما بار دیگر بر ادعای تقلب در انتخابات