مرور برچسب

اپیدمی

میزان بستری بیماران کرونایی به یک چهارم ماه گذشته رسیده است

معاون درمان وزارت بهداشت در حاشیه بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی غرب مازندران با بیان اینکه موارد بستری بیماران کرونایی در کشور روند کاهشی دارد، گفت: میزان بستری به یک چهارم یکماه گذشته رسیده است. قاسم جان بابایی در حاشیه بازدید از بیمارستان شهید بهشتی نوشهر و ساختمان در حال ساخت اورژانس که با حضور معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه