مرور برچسب

اعدام

مردی که به ۸ زن تجاوز کرده بود، اعدام نمی شود/ شاکیان رضایت دادند

این مرد پنج سال قبل در جریان شکایت‌های پی‌درپی که به مأموران ارائه شد، بازداشت شد. زنانی که از او شکایت کرده بودند ادعا کردند از سوی این مرد مورد تعرض قرار گرفته‌اند.
شاکیان مدعی بودند مردی آنها را به‌عنوان مسافر سوار بر خودرو کرده و بعد مورد تعرض قرار داده است. هشت زن 20 تا 50‌ساله از این مرد شکایت کرده بودند که در نهایت