مرور برچسب

اظهار نظر

کسانی مثل آقای افخمی، نمی‌دانند علم یعنی چه

کسانی مثل آقای افخمی، نمی‌دانند علم یعنی چه|خبر فوریدکتر جلالی‌فخر، پزشک و نویسنده، در رد اظهارات بهروز افخمی در مخالفت با محدودیت‌های کرونایی، گفت: «آدم‌ها باید شأن تریبونی را که در اختیار دارند، حفظ کنند و منزلتش را بدانند. این‌ها چون نه آگاهی، نه صلاحیت و نه نقش مثبت دارند، نباید به حوزه تخصصی پزشکی ورود پیدا کنند.» مهدی یاورمنش:دکتر مصطفی جلالی‌فخر، افزون برآن‌که تخصص بیماری‌های داخلی