مرور برچسب

اشکان خطیبی

از اشکان خطیبی و علی کریمی تا هدیه تهرانی و پرویز پرستویی

در ماجرای شیوع کرونا، رفتار سلبریتی‌ها در کمک به مردم پخته‌تر و بی‌سروصداتر از قبل بود.
فاطمه پاقلعه‌نژاد: همه چیز از ویروس لعنتی شروع شد. شوک ابتدای اسفند. مرگ، خانه‌نشینی و ترس و از پی آن مشکل بی‌پولی و بیکاری. شرایط سخت تحریم و چالش‌هایش از یک سو و این بحران بی‌سابقه از سوی دیگر.
در کنار تلاش‌ها یا حتی کم‌کاری‌های دولتی و راه بسته ارسال