مرور برچسب

اشتغال

اهمیت کسب‌وکار زنان خانه‌دار

اهمیت کسب‌وکار زنان خانه‌دار|خبر فورییک عضو انجمن ایرانی مطالعات زنان اظهار کرد: یکی از دلایل عدم شناسایی نقش فعال زنان در توسعه پایدار جامعه، عدم حضور زنان در مشاغل سطح بالا و  وابستگی مالی زنان خانه‌دار به همسران، پدران و... است. دکتر فاطمه پورفرد همزمان با روز زنان خانه‌دار با بیان اینکه فعالیت زنان خانه‌دار در حوزه کسب‌وکار موجب ارتقا هوش فردی و اجتماعی آن‌ها می‌شود،