مرور برچسب

اسنپ

شب نوشت هفتم : دختر جانِ بابا ، انسولین جانِ دختر

پایگاه خبری رسا نشر - شبنم حاجی اسفندیاری: یکی از همکاران ما می گفت چند روز پیش درخواست خودرو اسنپ داده است. با راننده ای که سفر را قبول کرده تماس میگیرد و می گوید تا 4 دقیقه دیگر آنجا هستم. زمان می گذرد و مجبور می شود با راننده تماس بگیرد. راننده ضمن عذر خواهی ازوی می خواهد کمی صبر کند.در دراروخانه میدان جهاد منتظر دریافت انسولین های…