مرور برچسب

استاندار تهران

کرونا تهران را تعطیل نکرد، آلودگی و مازوت چطور؟

موضوع تعطیل شدن پایتخت دوباره پا گرفته است. این‌ بار اما نه به خاطر ویروس کرونا، که همه چیز زیر سر آلودگی هواست. دود و آلاینده‌ها امسال دیگر کمر همت بسته‌اند تا ریه‌های سالم‌مانده از ویروس کرونا را با دستان خودشان نابود کنند. مردمی که ماه‌هاست با کرونا می‌جنگند حالا دچار دردسر بزرگ دیگری شده‌اند و آن هم آلودگی است. اگرچه آلودگی هوا